Foireann Taighde/Research Team

Is foireann taighde ó Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Mhuire Gan Smál atá i mbun an Togra Taighde agus is iad a cheapfaidh an Straitéis i gcomhair le Grúpa Oibre a chuimsíonn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Comhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus TG4. Tá an próiseas á mhaoiniú ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Éire Ildánach.

The Research Project is being undertaken by a team of researchers from the University of Limerick and Mary Immaculate Collage Limerick, and it is they who will author the strategy in co-operation with a Working Group consisting of the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, The Arts Council of Ireland, Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, and TG4. The project is funded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht and Creative Ireland.

An Dr Sandra Joyce

Bainisteoir an Chonradh, Ollscoil Luimnigh/Contract Manager, University of Limerick

An Dr. Sorcha De Brún

Ollscoil Luimnigh/University of Limerick

An Dr. Éamonn Costello

Ollscoil Luimnigh/University of Limerick

An Dr. Róisín Ní Ghairbhí

Coláiste Mhuire Gan Smál/Mary Immaculate College Limerick

An tUasal Shane Grant

Coláiste Mhuire Gan Smál/Mary Immaculate College Limerick .

%d bloggers like this: