Baile/Home

Straitéis d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge

A Strategy for the Irish-language based Arts

Tá Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge dá réiteach faoi láthair don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

A National Strategy for the Irish language arts is currently being developed for the Department of Culture Heritage and the Gaeltacht.

Eolas

Is iad na healaíona teangabhunaithe na healaíona ar fad a bhfuil an teanga labhartha lárnach iontu, cosúil le h amhránaíocht, drámaíocht, amharclannaíocht, ceoldrámaíocht, scéalaíocht, agallaimh bheirte agus lúibíní, agus filíocht bhéil.

Language based arts are oral performing arts such as: singing, drama, theatre, opera, storytelling, spoken word and rap.

Is do phobal na Gaeilge agus do mhuintir na hÉireann ar fad an straitéis seo.

Más cleachtóir, duine den lucht éisteachta, nó duine a bhfuil suim acu sna healaíona teangabhunaithe tú, seo deis do ghuth a bheith le clos sa Straitéis seo agus dul i bhfeidhm ar an bpleanáil thábhachtach seo do na healaíona Gaeilge teangabhunaithe.

If you are a performer, an audience member, or interested in Irish language based arts, this is an opportunity to add your voice to this Strategy. Your submissions/opinions/recommendations can be uploaded below! [Submissions and Survey are now closed]